ПОЛІТИКА ПРИВАТНОСТІ

 

Перш ніж користуватись Сайтом, рекомендуємо ознайомитись з нашою політикою приватності.

Власником веб-сайту (далі - Сайт) та її адміністратором є компанія CREATON Polska Sp. z o.o., юридична адреса: Польща, 32-300 Олкуш, вул. Вспульна 6, внесена до реєстру підприємців Національного Судового Реєстру Районного суду для Кракова – Середмістя, XII Комерційний відділ, під номером KRS 0000114321, зі статутним капіталом 135 900 000,00 PLN, NIP 852-20-97-221, Реєстраційний номер BDO 000003656 (далі: Адміністратор або Адміністратор даних).

Цей документ також має на меті пояснити, для чого Адміністратор даних буде збирати і обробляти персональні дані, на якій правовій основі, як персональні дані, які Користувач надає Адміністратору, обробляються, які  персональні дані використовуються під час відвідування сайту.

Користування Сайтом для Користувача означає, що Користувач погоджується з принципами, що випливають із Політики приватності.

Наша Компанія приділяє особливу увагу захисту приватності Користувачів Сайту і безпеці обробки їх персональних даних, а також персональних даних, які ми отримали і обробляємо іншим чином, ніж через Сайт.

Ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб використання і зберігання персональних даних здійснювалось відповідно до чинного законодавства, в тому числі постанови Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних і скасування Директиви 95/46/ЄС (загальне розпорядження про захист даних) (далі RODO) і інших відповідних положень польського законодавства. 

 

I. Заходи безпеки та конфіденційність

1. Адміністратор запровадив технічні та організаційні заходи відповідно до галузевої стандартної практики для забезпечення адекватного рівня безпеки персональних даних, що обробляються.

2. Адміністратор використовує технічні та організаційні заходи безпеки для забезпечення захисту персональних даних Користувача від знищення, втрати, модифікації або несанкціонованого розголошення та доступу.

3. Зв'язок між комп’ютерами Користувачів і сервером на час передачі персональних даних шифрується з використанням протоколу SSL (Secure Socket Layer), а бази даних, захищені від несанкціонованого доступу.

4. Однак слід враховувати, що безпека вимагає зусиль від усіх залучених сторін. Тому Адміністратор рекомендує Користувачеві взяти участь в цих діях шляхом застосування Користувачем відповідних заходів безпеки, включаючи використання надійних паролів і збереження приватності усіх імен Користувачів і паролів (якщо це можливо).

 

II. Інформація щодо персональних даних

1. Адміністратор та контактні дані.

Адміністратором наданих вами персональних даних є CREATON Polska sp. z o. o., головним офісом в  місті Олькуш (32-300), на вулиці Вспульній 6, Польща.

У всіх питаннях, пов'язаних з персональними даними, Ви можете зв'язатися з нами по електронній пошті: daneosobowe@creaton.pl.

 

2. Права суб'єкта даних.

Кожна особа, даними якої ми володіємо, має такі права:

• право доступу до змісту своїх персональних даних, тобто право на отримання підтвердження, чи Адміністратор обробляє дані та інформацію стосовно такої обробки;

• право виправляти дані, якщо дані, які ми обробляємо, є невірними або неповними;

• право вимагати видалення даних, якщо це є юридично обґрунтованим;

• право вимагати обмеження обробки даних, якщо це є юридично обґрунтованим;

• право передачі даних, тобто право отримання персональних даних, наданих нам і надсилання їх іншому адміністратору, якщо це законно;

• право внесення заяви про незгоду на обробку даних на основі обґрунтованого інтересу Адміністратора або на обробку з метою прямого маркетингу;

• право подати скаргу в наглядовий орган (в Польщі ним є Голова Управління із захисту персональних даних), якщо ви вважаєте, що дані обробляються з порушенням закону;

• право відкликати згоду в будь-який час, якщо обробка здійснюється на основі згоди, наданої  нам, що не впливає на законність обробки, яку було здійснено на основі згоди до її відкликання.

Адміністратор може зажадати від особи, яка має намір скоритсатися з своїх повноважень,  документи, що підтверджують її особу, щоб перевірити, чи така особа має на це право.

З метою використання повноважень, слід звернутися за адресою електронної пошти: daneosobowe@creaton.pl або в письмовому вигляді за адресою Адміністратора

 

3. Які дані ми обробляємо, на яких підставах і з якою метою.

Нижче ми вказуємо найбільш загальні цілі та підстави для обробки нами персональних даних:

1) через веб-сайт:

• персональні дані (наприклад, ім'я, прізвище, поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти) збираються тільки в тих випадках, коли ви самі надаєте нам ці дані, з одночасним наданням згоди на їхню обробку (наприклад, заповнюючи контактний або гарантійний формуляр). Ці дані будуть оброблятися лише з тією метою, на яку ви висловили згоду. Інформація, відмічена значком «*» повинна бути представлена Адміністратору, з метою реалізації цілей задля яких були передані дані. Персоналні дані отримують безпосередньо від Користувача і включають: ім'я та прізвище, домашню або службову адресу, приватну або робочу адресу електронної пошти, приватний або службовий номер мобільного телефону або інший номер телефону, повідомлення або іншу персональну або контактну інформацію, яку Користувач хоче надати нам;

• через файли cookie, з метою поліпшення користування Сайтом і аналізу його використання - додаткова інформація доступна в пункті IV нижче. Політика стосовно файлів cookie.

2) через соціальні мережі, тобто Facebook, Twitter, Instagram, Youtube:

• персональні дані збираються тільки в тих випадках, коли, коли ви самі надаєте нам ці дані, з одночасним наданням згоди на їхню обробку з метою, якої стосується діяльність, наприклад, конкурс, акція. Збір інформації може включати в себе: ім'я, дату народження або вік, національність, домашню або службову адресу, приватну або робочу електронну пошту, приватний або робочий номер мобільного телефону або інший номер телефону, вид діяльності, посаду, звання, повідомлення або інші персональні дані або контактну інформацію, надану Адміністратору Користувачем.

Адміністратор може також вимагати від Користувача коментарі, пропозиції або іншу інформацію, пов'язану з соціальними мережами, продуктами, брендами або компанією Адміністратора. Адміністратор може зажадати деякі інші види інформації, у зв'язку з конкурсами, акціями та іншими маркетинговими заходами, в тому числі надсилання текстових повідомлень, відео чи аудіо.

3) в рамках нашої підприємницької діяльності, ми також обробляємо дані відповідно до ст. 6 пар. 1  b) i c ) RODO:

• щодо осіб, з якими ми працюємо, або маємо намір працювати разом, для того, щоб вжити заходів до укладання договору на вимогу суб'єкта даних або для виконання договору, стороною якого є суб'єкт даних;

• виконання юридичних зобов'язань Адміністратора (наприклад, податкові та бухгалтерські зобов'язання).

4) на підставі законного обґрунтованого інтересу Адміністратора, на підставі ст. 6 пар. 1  f) RODO ми також обробляємо персональні дані з метою:

• маркетингу власних товарів чи послуг;

• організації конкурсів та інших рекламних та маркетингових кампаній;

• проведення тренінгів в Академії навчання,

• розслідування або захист від претензій;

• проведення аналізу якості послуг, що надаються нами.

Інформуємо, що прямий маркетинг, який ми проводимо може бути реалізований за допомогою електронних засобів зв'язку (наприклад, SMS, MMS, електронної пошти) і телекомунікаційного термінального обладнання (наприклад, телефон, планшет).

Відправка Користувачу електронної пошти або іншої маркетингової інформації про обрані бренди, філії та / або партнерів Адміністратора, з якими Адміністратор проводить спільні акції або програми, і якими Ккористувач може зацікавитись за посередництвом електронних комунікацій / текстових повідомлень, проводиться за умови, що Користувач дав Адміністратору явну попередню згоду на таку дію, якщо це вимагається чинним законодавством.

Адміністратор не може використовувати вашу персональну інформацію для нових цілей, що не були передбачені в цій політиці, за винятком ситуацій, в яких діють відповідні надані законом дозволи в зв'язку з цим. У кожному випадку, перш ніж використовувати персональні дані для інших цілей, Адміністратор зобов'язаний інформувати Користувача про таку зміну в цій Політиці або іншим чином. У випадку дій, що базуються на згоді Користувача, Адміністратор не буде обробляти персональні дані Користувача для нових цілей без попередньої згоди Користувача.

 

4. Прямий маркетинг.

Адміністратор не буде використовувати вашу персональну інформацію для цілей прямого маркетингу без попередньої згоди Користувача, за винятком випадків, коли це дозволено відповідно до чинного законодавства.

У будь-який час Користувач може вирішити не отримувати дану категорію комерційної або рекламної інформації від Адміністратора. Ви можете безкоштовно та без надання причин, відмовитися від деяких вами обраних  прямих маркетингових кампаній і виступити проти подальшої обробки ваших персональних даних для таких цілей, надіславши електронного листа Адміністратору за адресою daneosobowe@creaton.pl і надаючи інформацію про «відмову» в темі електронного листа Користувача. Користувач також може використовувати процедуру відмови, що міститься в рекламних повідомленнях, отриманих від Адміністратора, натиснувши відповідне посилання, що міститься в повідомленні.

Зверніть увагу, що відмова від отримання рекламних повідомлень від Аадміністратора не заважає Користувачеві отримувати інформацію про будь-яку угоду, яку Користувач уклав з Адміністратором.

 

5. Категорії одержувачів даних, тобто об'єктів, які обробляють персональні дані від імені Адміністратора та передача даних в треті країни.

Адміністратор не буде розкривати персональну інформацію третім особам і не буде розкривати громадськості персональні дані, за умови, що така передача не ґрунтується на певній згоді Користувача, необхідній для виконання угоди, укладеної між Користувачем і Адміністратором, або якщо передача персональних даних іншим чином дозволена або вимагається за законом або на замовлення адміністративного чи судового органу.

У зв'язку з видом нашої підприємницької діяльності довірені нам дані, в залежності від призначення можуть бути передані нами наступним групам осіб, які співпрацюють з нами:

• ділові партнери, які є дистриб'юторами нашої продукції;

• покрівельні компанії або інші підрядники, які виконують роботу на наше замовлення в рамках скарг, що розглядаються;

• поштові оператори, кур'єри, перевізники, експедиторські та транспортні компанії;

• організації, які надають технічні послуги (наприклад, розробка та підтримка інформаційних систем, веб-сайтів, програмного забезпечення);

• маркетингові компанії, які надають нам рекламні матеріали та надають їх своїм клієнтам або особам, зацікавленим у отриманні зразків нашої продукції,

• маркетингові компанії, які підтримують нас у просуванні нашої продукції;

• телекомунікаційні підприємства, компанії зі збору боргів, банки, відділення ділової інформації,

• компанії, що займаються дослідженнями споживацької думки,

• компанії, які архівують для нас документи.

Зверніть увагу, що якщо ваші персональні дані  передаються суб'єктам обробки або третім особам, які перебувають за межами країн Європейської економічної зони, які не визнаються Європейською комісією як такі, які забезпечують належний рівень захисту персональних даних, Адміністратор забезпечить реалізацію певних заходів відповідно до національного та європейське законодавства у сфері захисту даних. Користувач може отримати копію відповідної гарантії або інформації про те, де такі копії були зроблені, надіславши нам електронне повідомлення на адресу: daneosobowe@creaton.pl

 

6. Період зберігання персональних даних.

Виконуючи інформаційне зобов'язання, пов'язане зі збором та обробкою персональних даних, ми намагатимемося повідомляти вас про термін зберігання нами даних, які ви нам надали. Адміністратор зберігає персональні дані Користувача лише доки це необхідно для досягнення цілей, описаних вище, або відповідно до законодавчих вимог, з урахуванням таких критеріїв:

1) персональні дані, які обробляються з метою укладення чи виконання договору та виконання юридичних зобов'язань Адміністратора, зберігаються протягом строку дії договору та після закінчення терміну дії, необхідного для:

- післяпродажного обслуговування (наприклад, обробка скарг);

- розслідування чи захисту від можливих претензій;

- виконання наших юридичних зобов'язань (наприклад, податкових чи бухгалтерських);

2) дані осіб, які заповнили гарантійний формуляр  або подали скаргу, протягом дії гарантійного терміну, а після закінчення терміну, протягом періоду необхідного для:

- розслідування чи захисту від можливих претензій;

- виконання наших юридичних зобов'язань (наприклад, податкових чи бухгалтерських);

3) персональні дані, оброблені для цілей прямого маркетингу власної продукції на підставі обґрунтованого законного інтересу, будуть оброблятися, доки особа, якої стосуються дані не заявить про відмову;

4) персональні дані, оброблені на підставі окремої згоди, зберігатимуться до її відкликання.

 

7. Спеціальні персональні дані.

Адміністратор не збиратиме та не оброблятиме певну категорію персональних даних, що стосуються Користувача. Спеціальні категорії персональних даних включають в себе дані, що розкривають расове або етнічне походження, політичні погляди, релігійні або філософські переконання або інші переконання аналогічного характеру, членство в профспілках, генетичні дані, біометричні дані, що дозволяють однозначно ідентифікувати фізичну особу, інформацію про здоров'я, статеве життя або сексуальну орієнтацію.

 

III. Політика щодо файлів cookie

Файли cookie - це невеликі текстові файли, що розміщують на комп'ютері Користувача чи іншому пристрої через сайти, які відвідує Користувач. Вони широко використовуються для підвищення ефективності дії або роботи веб-сайтів, а також для надання інформації власникам веб-сайту.

 

1. Загальна інформація про використані файли cookie

Наш Сайт використовує файли cookie з метою визначення мовних переваг Користувача, аналізу використання Сайту Користувачем в контексті Google Analytics, щоб активувати соціальні взаємодії з зовнішніми сайтами соціальних мереж, що нами обслуговуються. Коли Користувач відвідує наш Сайт вперше, на вхідній сторінці буде відображатися інформація про конфіденційність та відповідне формулювання щодо згоди на використання файлів cookie за допомогою "банера стосовно cookie". У разі  подальшого активного використання Вами Сайту та відсутність активної протидії з боку   Користувача щодо використання cookie, ви даєте згоду на використання cookie, і така згода буде зберігатися в вашому браузері, щоб така інформація не повторювалася на всіх закладках нашого Сайту. У випадку відсутності згоди у браузері Користувача (наприклад, якщо Користувач видалив файли cookie Користувача), "банер стосовно cookie" з інформацією про захист даних знову з'явиться наступного разу, коли Користувач відвідає Сайт. Адміністратор може встановлювати та використовувати певні технічно необхідні файли cookie, які не потребують попередньої згоди Користувача.

Адміністратор також може використовувати сеансові файли cookie, які автоматично видаляються після закінчення сеансу Користувача та які також не вимагають попередньої згоди Користувача. Решта файлів cookie (такі як файли cookie, які покращують навігацію, за допомогою реєстрації певних даних, щоб Користувач не вводив повторно такі дані під час кожного з'єднання, і змінюють вміст Сторінки відповідно до налаштувань Користувача), можуть бути встановлені та використані на основі згоди Користувача. Нижче наведено всю відповідну інформацію про файли cookie, що використовуються Сайтом:

Cookies використовуються нами для того, щоб:

а) коригувати наповнення Сайту відповідно до вподобань Користувача та оптимізувати його використання - ці файли дозволяють розпізнавати пристрій Користувача Сайту та належним чином відображати веб-сайт, пристосований до індивідуальних потреб даного Користувача;

б) створювати статистику, яка допоможе зрозуміти, як Користувачі використовують Сайт, що дозволяє вдосконалювати структуру та зміст Сайту;

в) вимірювати трафік Користувача на Сайті за допомогою коду Google Analytics.

У рамках Сайту ми використовуємо основні типи файлів cookie:

а) маркетингові файли cookie - файли використовуються рекламними агенціями для публікації оголошень, що відповідають інтересам Користувача;

б) Функціональні файли cookie - ці файли дозволяють нам проаналізувати спосіб використання Сайту для підвищення його ефективності та функціональності;

в) Файли cookie - файли, необхідні для забезпечення основних функцій Сайту

г) Cookie, що стосуються соціальних функцій - ці файли дозволяють вам підключатися до соціальних мереж та ділитися наповненням нашого Сайту.

В рамках Сайту ми використовуємо служби мережевого аналізу Google Inc. ("Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA"): Google Analytics, Google Double Click і Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click та Google Tag Manger використовують файли cookie, які дозволяють проаналізувати, як ви користуєтесь веб-сайтами. Інформація, зібрана файлами cookie, переноситься на сервери Google, розташовані в США, і архівуються.

Сайт також використовує плагін для соціальних веб-сайтів Facebook і Instagram, Youtube та Linkedin. Плагін окремих служб позначено їх логотипом. Після натискання на плагін даного веб-сайту відбувається безпосереднє підключення до нашого профілю на сервері цього сайту. Залежно від систем, що використовуються даним веб-сайтом, він може отримувати інформацію, що ви відвідали веб-сайт з вашої IP-адреси. Якщо ви відвідуєте Веб-сайт, з вашого профілю даного веб-сайту, він реєструє інформацію про відвідування, і навіть якщо ви не увійшли в систему, ви можете отримати інформацію про вашу IP-адресу. Щоб дізнатись про системи, використані для певного веб-сайту, ознайомтеся з політикою приватності Google, Facebook та Instagram, Youtube та Linkedin.

 

2. Додаткова інформація про конкретні файли cookie

Google Analytics: на цьому веб-сайті використовується Google Analytics, який є інструментом аналізу онлайн-даних Google Inc. (Google). Google Analytics використовує файли cookie, щоб дозволити Адміністратору даних проаналізувати, як Користувачі використовують веб-сайт.

Через те, що Адміністратор даних активував анонімність переданих IP-адрес, перед такою передачею, Google скорочує / анонімізує останній октет IP-адреси в державах-членах ЄЕЗ. Повна IP-адреса надсилається та скорочується серверами Google у США лише у виняткових випадках. Google використовує цю інформацію для оцінки використання Користувачем Сайту, створення для Адміністратора даних звітів про діяльність на  Сайті та надання для Адміністратора інших послуг, пов'язаних з діяльністю Сайту та використанням Інтернету.

Google зобов'язаний не пов’язувати IP-адресу Користувача з іншими даними, що зберігаються Google. Щоб отримати додаткові відомості про умови користування та захист даних, відвідайте сторінку http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Зверніть увагу, що на Сайті код Google Analytics доповнюється "анонімною IP-адресою" для запевнення анонімного збору IP-адрес (так зване маскування IP-адрес).

 

3. Як запобігти збереженню файлів cookie

Користувач може запобігти збереженню файлів cookie, налаштовуючи браузер, який він використовує. Більшість браузерів дозволяє керувати більшістю файлів cookie за допомогою параметрів браузера. Щоб отримати додаткові відомості про запобігання збереженню файлів cookie, відвідайте сторінку http://www.allaboutcookies.org.

Якщо файли cookie не приймаються, деякі властивості Сайту можуть не працювати належним чином, а деякі функції Сайту можуть бути недоступні Користувачеві.

 

4. Як видалити / деактивувати файли cookie

Для того, щоб видалити / деактивувати всі файли cookie, що зберігаються на комп'ютері Користувача, більшість браузерів дозволяють Користувачеві повністю відключити використання файлів cookie або видаляти cookie, збережені  певними доменами / веб-сайтами. Більше інформації на цю тему можна знайти на сторінці довідки браузера Користувача:

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=uk

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7

• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

• Safari на IOS: https://support.apple.com/uk/uk/HT201265

• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies

Користувач може не дозволити  Google, зокрема, збір і використання даних (cookie та IP-адреси) при кожному відвідуванні Користувачем Сайту шляхом завантаження та установки плагіна браузера доступного на https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

5. Обмін даними в соціальних мережах

З огляду на захист даних Адміністратор даних навмисно вирішив не використовувати прямі плагіни соціальних мереж на своєму Веб-сайті. Взамін Адміністратор даних використовує альтернативне технічне рішення, яке дозволяє Користувачеві вирішувати, чи і коли передавати дані операторам соціальних мереж. Таким чином, коли Користувач відвідує Веб-сайт, ці дані ніколи не надсилаються автоматично до соціальної мережі. Тільки тоді, коли Користувач сам активно натискає на відповідну кнопку, веб-браузер, який використовує Користувач підключається до сервера соціальної мережі, тобто натискаючи на даний пункт, а потім натискаючи на іконку соціальної мережі ви надаєте згоду на підключення до серверів браузера соціальних мереж і відправлення даних про користування цьому оператору соціальної мережі, незалежно від того, чи Користувач є абонентом такої соціальної мережі.

Адміністратор даних не впливає на характер або обсяг даних, які потім можуть бути зібрані соціальними мережами. Інформація про мету та обсяг збирання даних, подальша обробка та використання даних у соціальних мережах та ваші права на захист даних та відповідні налаштування конфігурації можна знайти в відповідних правилах приватності в соціальних мережах.

 

IV. Використання Сайту дітьми

Цей сайт не призначений для дітей до 16 років і не адресований їм. Адміністратор свідомо не збирає інформацію від таких осіб. Якщо, на думку Користувача, дитина Користувача надала персональні дані Адміністратору, будь ласка, зв'яжіться з Адміністратором за такою адресою електронної пошти: daneosobowe@creaton.pl

V. Посилання на зовнішні сайти / переспрямування / посилання

У деяких сферах Сайту Адміністратор може надавати посилання / переспрямування / посилання на зовнішні веб-сайти, які не підпадають під дію положень цієї Політики приватності. Ці посилання надаються для зручності Користувача, проте слід пам'ятати, що Адміністратор не має контролю над сторонніми особами та їх веб-сайтами. Зовнішні веб-сайти будуть підпорядковані окремим політикам приватності стосовно даних, отриманих від Користувача, коли Користувач буде їх використовувати. Якщо Користувач буде  використовувати посиланняі переспрямування на Сайті, Адміністратор рекомендує Користувачу уважно прочитати інформацію про захист даних, що містяться на даному сайті, перш ніж ним користуватися і надавати будь-яку персональну інформацію.

 

VI. Авторське право

1. На Сайті доступні матеріали, захищені авторським правом, в тому числі документи, товарні знаки та інші роботи, зокрема, тексти, малюнки, графіка, звук, аудіо та відео матеріали (далі: Твори), і встановлений на Сайті вибір і розташування представленого на ньому змісту є самостійним суб'єктом захисту відповідно до Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні права.

2. Через те, що зміст Сайту, який має характер захищеного авторським правом контенту, розміщеного на Сайті, а також самого Сайту, згаданого в пункті 1 вище, Користувачі Сайту зобов'язані дотримуватися права інтелектуальної власності по відношенню до авторів Творів, а також Адміністратора, який володіє цими правами.

3. Жодна частина Сайту (включаючи тексти, документи, файли, графічні макети, графіки та інші матеріали) не може бути відтворена або передана в будь-якій формі або будь-якими засобами (електронними або механічними) без попередньої письмової згоди Адміністратора на такі дії.

4. Порушення умов, зазначених у параграфі 3 становлять злочин відповідно до положень Закону про авторське право і суміжні права, а також надає право власнику та / або авторові Твору вимагати відшкодування збитків.

5. Порушення прав інтелектуальної власності Користувачем також може призвести до його юридичної відповідальності, передбаченої Законом про боротьбу з недобросовісною конкуренцією, цивільним кодексом або законодавством стосовно преси.

 

VII. Зміни до Політики приватності

Адміністратор Сайту залишає за собою право змінювати положення Політики приватності, коли потреба змін виникає безпосередньо у зв’язку зі змінами в законодавстві або змінами в правовій та організаційно-технічній ситуації  Адміністратора. Користувачі будуть поінформовані про зміни в Політиці, завдяки інформації про зміни, яка буде розміщена на www.creaton.pl. Будь-які зміни до Політики набирають чинності в день, зазначений Адміністратором, але не раніше, ніж через 7 днів з моменту їх публікації, як описано в попередньому реченні. Користувач повинен періодично перечитувати останню версію Політики, оскільки подальше використання Користувачем Сайту після публікації змін означає, що Користувач приймає ці зміни.

 

VIII. Контакт

Будь-які питання або проблеми, що стосуються використання Сайту або інформації, що міститься в політиці приватності можуть бути представлені електронною поштою: marketing@creaton.pl, а також в області персональних даних електронною поштою: daneosobowe@creaton.pl.

Дякуємо за відвідування нашого Сайту та ознайомлення з правилами його функціонування!